Raisin Hope Foundation

Switch to desktop

Stichting Raisin Hope Foundation Nederland

De Raisin Hope Foundation Nederland steunt de slachtoffers van traumatisch hersenletsel en hun naasten. Hoop is voor hen belangrijk om een moeilijke periode in hun leven door te komen. De RHF geeft hen hoop via informatie, verhalen van lotgenoten en het realiseren van faciliteiten.

 

De Raisin Hope Foundation Nederland stelt zich ook ten doel om geld bijeen te brengen om organisaties en projecten op het gebied van (traumatisch) hersenletsel financieel te ondersteunen. Ook zet de RHF zelf projecten op. Zij doet dit door activiteiten te organiseren die gericht zijn op de fietswereld en dan in het bijzonder de sportieve toerfietser en wielerfans. Om deze activiteiten te kunnen ontplooien is de stichting afhankelijk van sponsors en giften van particulieren.

 

De Raisin Hope Foundation wil de problemen van mensen met hersenletsel duidelijker maken en daarvoor meer begrip kweken in de maatschappij. Dit doen wij door informatie te verstrekken en samen te werken met andere organisaties op het gebied van hersenletsel.

 

Daarnaast willen wij onze doelgroep stimuleren vooral sportief te bewegen, omdat dit aantoonbaar een zeer positief effect heeft bij de revalidatie en het vitaal blijven. Fietsen is daarvoor perfect geschikt. Helaas is het rijden op een gewone fiets niet voor ieder slachtoffer van hersenletsel weggelegd. Aangepaste fietsen zijn de oplossing en daarom haalt de Raisin Hope Foundation onder meer geld op voor aangepaste fietsen, die via revalidatie- en dagbestedingcentra en fietsclubs door zoveel mogelijk mensen met hersenletsel kunnen worden gebruikt op gratis uitleenbasis. De Raisin Hope Foundation Nederland wil de komende jaren op verschillende punten in Nederland dergelijke aangepaste fietsen realiseren om de doelgroep zo goed mogelijk te bedienen en de mogelijkheid te bieden meer van hun vrijheid en de buitenlucht te genieten.

 

Een van onze activiteiten is het jaarlijkse Raisin Hope Cycling Event. Hier kan iedereen op verschillende afstanden en eigen niveau een prestatie neerzetten, zowel sportieve toerfietsers als mensen met een ernstige vorm van hersenletsel. Het doel is tweeledig: begrip kweken voor mensen met hersenletsel door hen op een sportieve manier in contact te brengen met nietslachtoffers en tegelijkertijd gezamenlijk geld te werven om projecten voor mensen met (traumatisch) hersenletsel te ondersteunen of op te zetten. De eerste editie vond plaats in 2012. De Raisin Hope Foundation Nederland wil haar evenement de komende jaren laten uitgroeien tot een begrip bij mensen met hersenletsel en de sportieve fietswereld. Daarnaast organiseert de Raisin Hope Foundation Nederland kleinschalige fondsenwervende activiteiten, waaronder een jaarlijkse wielerveiling van items uit het profpeloton.

 

Ontstaan stichting

De Amerikaanse ex-profwielrenner Saul Raisin is de 'Godfather' van de Raisin Hope Foundation. Na zijn noodlottige val in de Franse profkoers Circuit de la Sarthe liep hij ernstig hersenletsel op. De renner van Crédit Agricole herstelde wonderbaarlijk goed, maar moest zijn droom om de Tour de France te winnen opgeven. Eenmaal hersteld besloot Saul andere slachtoffers van traumatisch hersenletsel te helpen in de wetenschap dat hoop voor hem een belangrijke factor was in zijn gevecht voor een gewoon leven. Hij richtte daarvoor in 2007 zijn eigen foundation op. Saul bezoekt regelmatig slachtoffers van traumatisch hersenletsel in klinieken in de VS, geeft motivatiespeeches met de boodschap nooit op te geven en zamelt geld in voor organisaties die zich bezig houden met traumatisch hersenletsel.

 

Wielerjournalist Raymond Kool zocht Saul Raisin in oktober 2007 op in Monaco voor artikelen in Wieler Magazine en Fiets. Sindsdien zijn beiden bevriend geraakt en besloot Raymond in 2010 een zelfstandig opererende Nederlandse tak van de Raisin Hope Foundation in het leven te roepen, omdat ook in Nederland de behoefte aan hoop en geld voor slachtoffers van traumatisch hersenletsel groot is.

 

Slachtoffers hersenletsel

Jaarlijks lopen volgens cijfers van de Hersenstichting zo'n 85.000 Nederlanders traumatisch hersenletsel op als gevolg van een val of harde klap op het hoofd. Bijna vierduizend van hen zijn sportieve fietsers. Uit onderzoek is gebleken dat zij voornamelijk tijdens onbeduidende trainingsritjes ten val komen. De ernst van hoofdletsel bij fietsers is een stuk groter dan bij andere sporters. De Hersenstichting is van mening dat de gevolgen van hersenletsel bij fietsers fors wordt onderschat. De meeste slachtoffers houden hieraan de rest van hun leven ernstige klachten over.

 

De feiten dat Saul een beloftevolle wielrenner was, waarin sommige kenners zelfs de een toekomstig Tourwinnaar zagen, en traumatisch hersenletsel een bedreiging vormt voor iedere fietsers, vormen de reden dat de Raisin Hope Foundation Nederland zich met haar activiteiten op de grote groep sportieve toerfietsers en wielerfans in Nederland en Vlaanderen richt. Dat traumatisch hersenletsel nauw verbonden is met de wielerwereld blijkt wel uit de steun die de Raisin Hope Foundation krijgt van prominente ambassadeurs als onze Nederlandse trots Niki Terpstra, ex-wereldkampioen Thor Hushovd en zesvoudig groene truiwinnaar van de Tour de France, Erik Zabel.

 

Copyright 2013

Top Desktop version